U3F1ZWV6ZTgwNzczMjc0MDNfQWN0aXZhdGlvbjkxNTA0OTc4MjA3
recent
أخبار ساخنة

إضافة رأس السنة اضافة مميزة و جميلة لمدونات البلوجر / متحركة /إضافة زينة رأس السنة لمدونات البلوجر


اضافة مميزة و جميلة لمدونات البلوجر
تتمركز الأضافة بألى المدونة


طريقة التركيب


نذهب الى المظهر و نبحث عن  </body> و نوضع الكود التالي فوقه<div class="b-page_newyear">
<div class="b-page__content">
<i class="b-head-decor">
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
</i>
</div>
</div>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://sites.google.com/site/iristipsblogger/file/xmas_bells.css' />
<script src="https://sites.google.com/site/iristipsbloger/file/swfobject.min.js"></script>
<script src="https://sites.google.com/site/iristipsblogger/file/xmas_bells.js"></script>نبحث عن ]]></b:skin> و نضع الكود التالي فوقه.b-page_newyear .b-head-decor {z-index: 999999;}
و كل عام و انتم بخير

  


الاسمبريد إلكترونيرسالة